SZKOLENIE

STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP

CZĘŚĆ II

 

Nr tematu

Temat wykładu

Ilość godzin wykładu

1

Organizacja ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej

1

2

Rozwój pożaru

1

3

Taktyka gaszenia pożarów

2

4

Sprzęt ochrony dróg oddechowych

4

5

Ratowniczy sprzęt mechaniczny

3

6

Podstawowe zadania strażaków ratowników OSP w czasie działań chemiczno - ekologicznych

1

7

Elementy pierwszej pomocy

1

 

MATERIAŁ VIDEO DOTYCZĄCY TEMATU NR 2