W czwartek 17 grudnia 2020 roku druhowie z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Byszwałdzie – Łukasz Ewertowski, Rafał Chudziński i Stanisław Eremus udali się do Domu dla Dzieci im. Sybiraków w Szymonowie w celu dostarczenia produktów żywnościowych.
W wyniku zbiórki przeprowadzonej wśród mieszkańców Byszwałdu oraz członków OSP udało się pozyskać ziemniaki i inne warzywa, owoce, makaron i cukier. Akcja była uzgodniona z kierownictwem Domu w Szymonowie w celu poznania potrzeb jego mieszkańców. Nadmienić należy, że podobne zbiórki są przeprowadzane przez druhów OSP Byszwałd od ponad 20 lat. Jest to piękna tradycja, warta kontynuowania. Kolejna zbiórka na rzecz dzieci z Szymonowa odbędzie się przed Świętami Wielkanocnymi.