W dniu 5 grudnia 2020 roku, zgodnie z wieloletnią tradycją, druhowie z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazanicech udali się do Domu dla Dzieci im. Sybiraków w Szymonowie, w celu dostarczenia mikołajkowych paczek.

Wyjazd był możliwy dzięki zbiórce przeprowadzonej w miejscowościach Kazanice i Raczek wśród mieszkańców, którzy chętnie wsparli akcję darowanymi słodyczami i owocami lub pieniędzmi przeznaczonymi na ich zakup. Dzięki hojności mieszkańców zostało przygotowane prawie 50 paczek dla wszystkich wychowanków.

Należy dodać, że to nie jedyny wyjazd druhów z OSP Kazanice do tej placówki. Wcześniej, w dniu 10 października 2020 roku, zostały zawiezione zebrane wśród gospodarzy ziemniaki w ilości 3,15 ton.

Mottem działalności domu w Szymonowie są słowa zaczerpnięte z wypowiedzi św. Jana Pawła II „Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”. Druhowie OSP oraz mieszkańcy Kazanic i Raczka po raz kolejny zdali ten sprawdzian.