W dniach 01.03.2020 r. - 14.11.2020 r. odbyło się szkolenie podstawowe dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu iławskiego.
Czas trwania szkolenia wydłużył się z powodu panującej pandemii COVID-19.
W kursie wzięło udział także 12 strażaków z terenu gminy Lubawa:
- 4 druhów z jednostki OSP Omule,
- 2 druhów z jednostki OSP Pomierki,
- 1 druh z jednostki OSP Rożental,
- 5 druhów z jednostki OSP Złotowo.
Druhowie zdobyli podstawową wiedzę, dzięki której będą mogli brać udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych.🔥