Dnia 21 sierpnia 2020 r. druhny i druhowie z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Lubawa rozpoczynają udział w projekcie „Krok w przyszłość”. Działania są realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikami projektu mogą być osoby w wieku 18-64 pozostające bez zatrudnienia w momencie przystępowania do projektu. Szkolenie organizowane jest przez Instytut Szkoleniowo-Badawczy Sp. z o.o. w Olsztynie. Uczestnicy będą brali udział w czterech warsztatach grupowych oraz szkoleniu zawodowym - Kursie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Druhny i Druhowie będą musieli przyswoić wiedzę związaną z teorią, oraz wykorzystać ją w praktyce podczas ćwiczeń z elementami pozoracji.

Zakończenie szkoleń planowane jest na miesiąc październik 2020 roku. Z terenu gminy Lubawa udział w szkoleniu bierze 9 osób z jednostek OSP w Rożentalu, Zielkowie i Złotowie. Uzyskana w trakcie szkolenia wiedza pozwoli strażakom na podejmowanie skutecznych działań medycznych, zmierzających do ratowania życia i zdrowia osób poszkodowanych w rożnego rodzaju zdarzeniach.