Zakończyły się Walne Zebrania Sprawozdawcze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Lubawa. Trwały one od dnia 17 stycznia 2020 roku do 7 marca 2020 roku i odbyły się we wszystkich jednostkach OSP.

Gmina Lubawa posiada 17 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 2 jednostki kategorii II wg kategoryzacji jednostek operacyjno-technicznych (OSP Rożental i Złotowo), 3 jednostki OSP III kategorii w JOT (Łążyn, Rakowice, Lubstynek) i 12 jednostek IV kategorii w JOT. Aktualnie jednostki OSP naszej gminy dysponują 20 samochodami pożarniczymi zabezpieczającymi naszą lokalną społeczność przed klęskami żywiołowymi, wypadkami drogowymi oraz innymi zdarzeniami losowymi.

W roku 2019 doszło do 110 zdarzeń na terenie gminy Lubawa. Było to o 20 akcji więcej niż w roku 2018. Najbardziej zaangażowane w akcje ratownicze jednostki to m.in. OSP Rożental, OSP Złotowo, OSP Rakowice i OSP Byszwałd.

W zebraniach uczestniczyli: członkowie czynni, członkowie honorowi, Drużyny Kobiece, członkowie MDP, przedstawiciele KP PSP w Iławie, członkowie Zarządu Gminnego ZOSP RP z Prezesem Zarządu druhem Tomaszem Ewertowskim na czele, będącym również Wójtem Gminy Lubawa, członkowie Zarządu Powiatowego, członkowie Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP, przedstawiciele samorządu terytorialnego, radni, sołtysi, przewodniczący KGW, przedstawiciele firm. Wszystkie jednostki OSP uzyskały absolutorium za poprzedni rok sprawozdawczy. Podczas zebrań w jednostkach nie dokonano zmian w składach Zarządów OSP.

Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej, szkolenie członków ochotniczej straży pożarnej prowadzi Państwowa Straż Pożarna. Na podstawie tej ustawy dla naszych jednostek OSP w roku 2019  PSP przeprowadziła kurs dowódców, naczelników oraz kurs podstawowy na których przeszkolono 22 druhów strażaków.

Podczas zebrań sprawozdawczych znalazł się też czas na odznaczenie zasłużonych strażaków. Odznakami za wysługę lat udekorowano 17 druhów, natomiast odznakę wzorowy strażak otrzymał 1 strażak.

Wszystkie jednostki sumiennie przygotowały się do przeprowadzenia zebrań oraz dokumentacji. Przyszły rok będzie czasem wyboru nowych władz w jednostkach OSP- będzie to kampania sprawozdawczo-wyborcza.