6 marca 2020 roku o godzinie 19:00 w Restauracji „Zielony Zakątek” odbyło się Zebranie Sprawozdawcze jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubstynku.  Zebranie otworzył Prezes jednostki  dh Kazimierz Chyziński witając przybyłych gości: Komendanta Powiatowego PSP w Iławie bryg. Piotra Wlazłowskiego, Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubawie, a zarazem Wójta Gminy Lubawa dh Tomasza Ewertowskiego, a także Komendanta Gminnego ZOSP RP w Lubawie st. kpt. Krzysztofa Rutkowskiego.

Przewodniczącym zebrania został dh Piotr Chyziński, natomiast protokolantem dh Cezary Meller, który przedstawił sprawozdanie z działalności jednostki za 2019 rok. Jednostka w ubiegłym roku brała udział w 5 akcjach ratowniczych w tym w 1 pożarze oraz 4 miejscowych zagrożeniach. Jest to jednostka szczególnie wyróżniająca się sprawnościowo. Po raz kolejny uzyskała 1 miejsce podczas Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych oraz 4 miejsce na Zawodach Powiatowych.

Po odczytaniu przez druha Grzegorza Zakrzewskiego sprawozdania finansowego oraz druha Cezarego Meller sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej udzielono jednostce OSP jednogłośnie absolutorium za ubiegły rok.

Następnie druh Krzysztof Szawatkowski przedstawił plan działalności na rok 2020, natomiast druh Mariusz Durka plan finansowy.

W planie działalności znalazło się m. in. zapotrzebowanie na wzięcie udziału w szkoleniu na dowódców OSP- 2 druhów, naczelników OSP- 1 druh, strażaków ratowników- 2 druhów oraz szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej- 2 druhów.

W kolejnym punkcie zebrania głos zabrał Komendant Powiatowy. W powiecie iławskim jest 49 jednostek OSP, w ubiegłym roku doszło do 110 zdarzeń na terenie gm. Lubawa. To o 20 zdarzeń więcej niż w roku 2018. Jednostki OSP gm. Lubawa szybko docierają na miejsce zdarzenia. Komendant wspomniał też, że szkolenia będą organizowane możliwie jak najczęściej, aby jak najwięcej druhów mogło wziąć w nich udział.

Wójt Gminy Lubawa zaznaczył, iż OSP Lubstynek jest czołową jednostką jeśli chodzi o sprawność fizyczną. Już od jakiegoś czasu reprezentuje ona gminę na zawodach powiatowych, ale także wojewódzkich, a nawet krajowych (05.09.2015r.)

 Na tym część oficjalną zebrania zakończono.