06 marca 2020 roku o godzinie 17:00 w sali wiejskiej w Targowisko odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej miejscowej jednostki.  Zebranie otworzył Prezes jednostki  dh Krzysztof Kasprowicz witając przybyłych gości: Komendanta Powiatowego PSP w Iławie bryg. Piotra Wlazłowskiego, Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubawie, a zarazem Wójta Gminy Lubawa dh Tomasza Ewertowskiego, a także Komendanta Gminnego ZOSP RP w Lubawie st. kpt. Krzysztofa Rutkowskiego.

Przewodniczącym zebrania został dh Tadeusz Raszkowski, natomiast protokolantem dh Tomasz Machulski, który przedstawił sprawozdanie finansowe za 2019 rok. Sprawozdanie z działalności jednostki w roku 2019 odczytał dh Jan Kisiel, natomiast sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej dh Tadeusz Raszkowski. Po odczytaniu sprawozdań jednogłośnie udzielono jednostce OSP absolutorium. 

Jednostka OSP Targowisko liczy 42 członków w tym 29 członków zwyczajnych, 8 honorowych i 10 wspierających. W ubiegłym roku sprawozdawczym przybyło 2 nowych członków i ubyło 2 członków. Jednostka udzielała się w wielu przedsięwzięciach lokalnych m. in. Dniu Strażaka, Odpustu w Lipach, Dniu dziecka, zabezpieczeniu pielgrzymki, Wigilii Strażackiej. OSP Targowisko brała udział w 5 akcjach ratowniczych w roku 2019.

Po odczytaniu planu działalności i planu finansowego na rok 2020 uczczono minutą ciszy tragicznie zmarłego w ubiegłym roku druha Benedykta Czarneckiego. W planie na rok 2020 znalazł się zakup samochodu pożarniczego do jednostki.

W kolejnym punkcie zebrania wręczono odznaczenia za wysługę lat:

- druhowi Zbigniewowi Twardemu za 40 lat wysługi,

- druhowi Markowi Kasprowicz za 40 lat wysługi,

- druhowi Zbigniewowi Guzowskiemu za 25 lat wysługi,

- druhowi Tomaszowi Machulskiemu za 25 lat wysługi,

-druhowi Waldemarowi Kasprowicz za 20 lat wysługi.

W kolejnym punkcie zebrania głos zabrali przybyli na zebranie goście, m.in. Komendant Powiatowy, który przedstawił statystyki związane z dofinansowaniami oraz zdarzeniami na terenie powiatu iławskiego. Podziękował on także za mobilność i zaangażowanie druhów. Podziękowania otrzymał również Samorząd Gminny z Wójtem Tomaszem Ewertowskim na czele za wsparcie finansowe na zakup systemu łączności radiowej.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Lubawa, który omówił krótko statystyki dotyczące ochrony przeciwpożarowej w gminie Lubawa tj. ilość jednostek, samochodów strażackich, członków OSP. Podkreślił także, że Ochotnicza Straż Pożarna doceniana jest przez lokalną społeczność. Widać to także po tym, iż nie ma uroczystości, w której udziału nie braliby strażacy. Zawsze są chętni i gotowi do bezinteresownej pomocy.

Na tym część oficjalną zebrania zakończono.