Dnia 28 lutego 2020 roku o godzinie 18:30 w świetlicy wiejskiej w Gutowie odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej miejscowej jednostki.  Zebranie otworzył Prezes jednostki  dh Tadeusz Radzimiński witając przybyłych gości: Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubawie a zarazem Wójta Gminy Lubawa dh Tomasza Ewertowskiego, przedstawiciela Komendy PSP w Iławie st. kpt. Kamila Szczecha, Komendanta Gminnego dh Krzysztofa Rutkowskiego, radnego, sołtysa wsi Gutowo, a także wszystkich obecnych członków czynnych, honorowych i wspierających jednostkę.

Po przywitaniu przybyłych gościu przystąpiono do realizacji punktów obrad. Przewodniczącym zebrania został dh Tadeusz Radzimiński, który odczytał sprawozdanie z działalności straży pożarnej za rok 2019. Szeregi OSP Gutowo tworzy 15 członków zwyczajnych, w  ubiegłym roku odbyły się 3 posiedzenia i 1 zebranie. Jednostka zorganizowała dzień strażaka,  a także pomagała przy pikniku rodzinnym i dożynkach gminnych. Za pomoc i współprace przy tym wydarzeniu jednostka otrzymała z rąk radnego podziękowanie. Odbyły się także pogadanki w zakresie prewencji.

Zakupiono mundur i buty strażackie oraz sprzęt w ramach programu 5000+.

Po odczytaniu sprawozdań druhowie jednogłośnie udzielili zarządowi OSP Gutowo absolutorium za poprzedni rok sprawozdawczy. Przestawiono również plan działalności i plan finansowy na rok 2020.

Podczas zebrania głos zabrał komendant gminny zachęcając druhów z jednostki do brania udziału w szkoleniach organizowanych na terenie powiatu iławskiego. Następnie kilka słów powiedział Wójt Gminy Lubawa podkreślając, że łącznie 17 jednostek gminy Lubawa, do których należy ponad 700 strażaków są zjawiskiem wyjątkowym na tle całego województwa. Jednostki są bardzo dobrze przygotowane do działania, ratowania życia i mienia, wyposażone w odpowiedni sprzęt, dysponujące 21 samochodami strażackimi, ciągle się rozwijają poszerzając swoje szeregi o młodzież i Drużyny Kobiece. Działalność jednostek jest ważna i dobrze postrzegana przez społeczność lokalną, a ich udział w dożynkach gminnych czy odpustu w Lipach doceniana.

Po zebraniu do druhów dołączyły Panie z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich świętując nadchodzący dzień kobiet.