28 lutego 2020 roku o godzinie 17:00 w sali wiejskiej w Rumienicy odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej miejscowej jednostki.  Zebranie otworzył Prezes jednostki  dh Tadeusz Mejka witając przybyłych gości: Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubawie, a zarazem Wójta Gminy Lubawa dh Tomasza Ewertowskiego, Komendanta Gminnego ZOSP RP w Lubawie st. kpt. Krzysztofa Rutkowskiego, członka Zarządu Gminnego ZOSP RP w Lubawie dh Witolda Empla, sołtysa wsi, przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rumienicy, przedstawiciela firmy PLAST-FOL, Drużynę Kobiecą OSP, Młodzieżową Drużynę Pożarniczą oraz Jana Dzięgielewskiego, najstarszego wspierającego druha OSP Rumienica.

Po przywitaniu przybyłych gości uczczono minuta ciszy tragicznie zmarłego w ubiegłym roku druha Benedykta Czarneckiego. Następnie przystąpiono do realizacji punktów obrad. Przewodniczącym zebrania został dh Tadeusz Mejka, który przedstawił sprawozdanie za 2019 rok. Jednostka liczy 50 członków w tym 11 kobiet. Młodzieżową Drużynę Pożarniczą tworzy 10 druhów. Drużyna ta w ubiegłym roku zdobyła 1 miejsce podczas gminnych zawodów sportowo-pożarniczych MDP w Rożentalu. Na zawodach powiatowych uzyskała 2 miejsce.

W minionym roku oprócz wymiany bramy garażowej zrealizowano także remont basenu przeciwpożarowego.

Następnie jednogłośnie udzielono zarządowi absolutorium za poprzedni rok sprawozdawczy, a na bieżący rok zaplanowano m.in. zakup umundurowania, remont syreny alarmowej, szkolenie w zakresie pierwszej pomocy, pogadankę o bezpieczeństwie, udział w imprezach organizowanych przez gminę i miejscową szkołę podstawową.

Miłym akcentem zebrania było wręczenie najstarszemu druhowi Janowi Dzięgielewskiemu odznaki za wysługę 65 lat służby w OSP oraz druhowi Józefowi Chyrzyńskiemu za 30 lat.

W kolejnym punkcie zebrania głos zabrali przybyli na zebranie goście, m.in. Wójt Gminy Lubawa, który pogratulował jednostce zwycięstwa w zawodach i podziękował za zaangażowanie w remont basenu oraz pomoc przy organizacji ubiegłorocznych dożynek gminnych. Na tym część oficjalną zebrania zakończono.