21 lutego 2020 roku o godzinie 17:00 w sali wiejskiej w Szczepankowie odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej miejscowej jednostki.  Zebranie otworzył Prezes jednostki  dh Marian Śliwiński witając przybyłych gości: członka Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie st. bryg. Juliana Lemiecha, Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Iławie bryg. Krzysztofa Tomanka, Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubawie, a zarazem Wójta Gminy Lubawa dh Tomasza Ewertowskiego, Komendanta Gminnego ZOSP RP w Lubawie st. kpt. Krzysztofa Rutkowskiego, sołtysa wsi Danutę Wiśniewską, przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich Grażynę Gruźlewską oraz wszystkich obecnych członków czynnych, honorowych i wspierających jednostkę.

Po przywitaniu przybyłych gościu przystąpiono do realizacji punktów obrad. Przewodniczącym zebrania został dh Marian Śliwiński, natomiast protokolantem dh Mirosław Ismer. Po wyborze komisji przedstawiono sprawozdania za rok ubiegły.

Sprawozdanie z działalności odczytał dh Daniel Osicki, sprawozdanie  finansowe przedstawił dh Mirosław Ismer, natomiast sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej dh Edyta Muszyńska. Następnie jednogłośnie udzielono zarządowi absolutorium za poprzedni rok sprawozdawczy po czym przedstawiono plan działalności i plan finansowy na rok 2020.

W kolejnym punkcie zebrania przyjęto do grona druhów nowego członka druhnę Natalię Osicką oraz wręczono odznaczenia „wzorowy strażak” druhowi Tomaszowi Szczawińskiemu.

W kolejnym punkcie zebrania głos zabrali przybyli na zebranie goście. Na tym część oficjalna zebrania zakończono.