Dnia 01.02.2020 r. o godzinie 17:00 w OSP Wałdyki odbyło się zebranie sprawozdawcze miejscowej jednostki. Zebranie otworzył prezes jednostki OSP Wałdyki dh Jerzy Zalewski, który przywitał przybyłych gości: przedstawiciela KP PSP w Iławie mł. bryg. Tomasza Sygułę, Komendanta Gminnego ZOSP RP w Lubawie dh Krzysztofa Rutkowskiego, Radnego Gminy Lubawa Marka Chorzelewskiego, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Grabowie-Wałdykach Sławomira Szczawińskiego oraz prezesów firmy Constract. Następnie przystąpiono do realizacji punktów obrad.

Przewodniczącym zebrania został dh Marek Chorzelewski, który odczytał sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności OSP, a także plan działania na rok bieżący. Następnie udzielono zarządowi absolutorium za poprzedni rok sprawozdawczy. W dalszej części spotkania głos zabrał przedstawiciel KP PSP w Iławie oraz Komendant Gminny. Na zakończenie odtworzono film podsumowujący działalność jednostki OSP Wałdyki w minionym roku.

 

1 lutego 2020 odbyło się także zebranie sprawozdawcze w jednostce OSP Zielkowo. Zebranie otworzył dh prezes Roman Draszewski witając przybyłych gości gości: prezesa ZG ZOSP RP w Lubawie a zarazem Wójta Gminy Lubawa dh Tomasza Ewertowskiego, Przedstawiciela PSP w Iławie mł. bryg.  Tomasza Sygułę, członka Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubawie dh Jana Ewertowskiego oraz ks. Szczepana Modliborskiego.

Następnie odsłuchano hymn oraz uczczono minuta ciszy zmarłych w ubiegłym roku druhów, m. in. dh Benedykta Czarneckiego.

Na przewodniczącego zebrania wybrano naczelnika jednostki dh Piotra Borkowskiego, który przystąpił do realizacji punktów obrad. Podczas zebrania przedstawiono sprawozdania za rok ubiegły oraz plany na rok bieżący. Sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej przedstawił dh Janusz Rolka. Następnie udzielono zarządowi absolutorium za miniony rok. W trakcie zebrania odtworzono także film podsumowujący wydarzenia, które odbyły się w roku 2019 przygotowany przez dh Radosława Borkowskiego. Na zakończenie części oficjalnej głos zabrali zaproszeni goście.

Jednostka OSP Zielkowo wyróżnia się aktywnością w pozyskiwaniu środków finansowych z różnych źródeł. W roku 2019 z 1% podatku udało im się uzyskać około 3 tys. zł.