24.01.2020 r. o godz. 17:00 w remizie w Tuszewie odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2019 Ochotniczej Straży Pożarnej miejscowej jednostki.

Zebranie otworzył Prezes  jednostki dh Jan Nehring, który powitał druhów oraz zaproszonych gości: Sekretarza Zarządu Oddziału Gminnego ZOSRP RP dh Jerzego Żuralskiego,  przedstawiciela KP PSP w Iławie mł. insp. Łukasza Linkner, Komendanta gminnego- st. kpt. Krzysztofa Rutkowskiego, radnego Zbigniewa Makowskiego oraz przedstawicielki Koła gospodyń wiejskich i rady sołeckiej wsi Tuszewo.

Na przewodniczącego zebrania wybrano Jana Nehringa.

Następnie przystąpiono do odczytania kolejno sprawozdań:

-sprawozdanie finansowe oraz plan finansowy oraz sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej odczytał dh Jan Nehring,

-sprawozdanie z działalności i plan działalności na rok 2020 r odczytał dh Daniel Budziński.

W kolejnym punkcie udzielono jednostce OSP Tuszewo absolutorium za poprzedni rok sprawozdawczy.

Następnie dh Jan Nehring wystąpił z wnioskiem o przyjęcie w szeregi OSP Tuszewo 3 nowych członków. Wniosek został przegłosowany w całości za.

Na zakończenie głos zajął: komendant gminny podsumowując działalność Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lubawa w ubiegłym roku, a następnie mł. insp. Łukasz Linkner przedstawiając  zasady przystąpienia do szkolenia podstawowego dla strażaków, a także  złożył podziękowania w imieniu KP PSP  jednostce OSP Tuszewo za mobilność i profesjonalizm.