W sobotę, 24 sierpnia w Kazanicach odbyła się uroczystość Jubileuszu 100 - lecia powstania  miejscowej  jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą koncelebrowaną przez księdza dziekana Marcina Staniszewskiego, kapelana strażaków z gminy Lubawa, proboszcza parafii pw. Świętego Jakuba Apostoła w Kazanicach ks. Kanonika Szczepana Modliborskiego oraz ks. Jerzego Hirsza, byłego proboszcza parafii Kazanice. Mszy asystowały poczty sztandarowe jednostek OSP Gminy Lubawa oraz Związku OSP Gminy Lubawa. Po mszy korowód, złożony z pocztów sztandarowych, delegacji z jednostek OSP, zaproszonych gości oraz mieszkańców wsi, przy dźwiękach Orkiestry Dętej z Lidzbarka przemaszerował na plac przed remizą w Kazanicach, gdzie nastąpiło złożenie meldunku o gotowości pododdziałów do uroczystości.  Meldunek złożył naczelnik OSP Kazanice - dh Szymon Borkowski, a przyjął  członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie st. bryg. Julian Lemiech.

Następnie dokonano odsłonięcia pamiątkowej tablicy która została umieszczona na froncie strażnicy OSP Kazanice. W kolejnym punkcie głos zabrał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, a zarazem  Wójt Gminy Lubawa – dh Tomasz Ewertowski. W związku z tragiczną śmiercią wieloletniego Wiceprezesa Zarządu ZOSP RP w Lubawie druha Benedykta Czarneckiego uczczono jego odejście na wieczną służbę minutą ciszy. Następnie nastąpiło powitanie przybyłych gości: przedstawiciela Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego, zastępcę Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie- Bogdana Bartnickiego, przedstawiciela Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie st. kpt. Rafała Melnyk , Wicestarostę Powiatu Iławskiego - Marka Polańskiego, członka Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie – st. bryg. Juliana Lemiecha, prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Iławie – druha Stanisława Kastrau,  zastępcę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Iławie – bryg. Krzysztofa Tomanka, byłego Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Iławie- st. bryg. Macieja Jasińskiego, komendanta Gminnego- kpt. Krzysztofa Rutkowskiego, przewodniczącego Rady Powiatu Iławskiego – Marka Borkowskiego, przewodniczącego Rady Gminy Lubawa- Jana Laskowskiego, kapelana Strażaków Gminy Lubawa – księdza dziekana Marcina Staniszewskiego, proboszcza parafii Kazanice – księdza Szczepana Modliborskiego,  byłego proboszcza parafii Kazanice- księdza Jerzego Hirsza, delegacje z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lubawa, a także przedstawicieli lokalnych mediów, mieszkańców wsi oraz pozostałych gości, którzy przybyli na uroczystość.

Po odczytaniu rysu historycznego jednostki przez Prezesa OSP Kazanice dh Zbigniewa Kłosowskiego odbyło się uroczyste przekazanie kluczyków do samochodu oraz dowodu rejestracyjnego. Przekazania dokonał Wójt Gminy Lubawa Tomasz Ewertowski wraz z przewodniczącym Rady Gminy Janem Laskowskim na ręce druha Zbigniewa Kłosowskiego oraz druha Jerzego Jankowskiego. Nowy wóz strażacki- OPEL MOVANO - lekki samochód ratowniczo-gaśniczy poświęcony został przez księdza dziekana Marcina Staniszewskiego.

W kolejnym punkcie części oficjalnej uroczystości nastąpiło wręczenie na ręce prezesa jednostki OSP Kazanice Złotego Znaku Związku, którym Ochotnicza Straż Pożarna w Kazanicach  została uhonorowana za wieloletnią ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej w imię dobra społeczności i Rzeczypospolitej Polskiej. Dekoracji dokonał dh Julian Lemiech.

Uchwalą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego woj. Warmińsko-Mazurskiego za wkład ich pracy zostały wyróżnione następujące osoby:

-  dh Tadeusz Pokojski – złotym medalem,

- dh Marek Borkowski brązowym medalem,

- dh Andrzej Zadroga- brązowym medalem.

Po przemówieniach przybyłych gości na uroczystość 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazanicach wypełnionych gratulacjami, życzeniami i wspomnieniami nastąpiła kolejna część programu jaką był poczęstunek dla strażaków i zaproszonych gości. Na mieszkańców wsi czekała strażacka grochówka i wspólna zabawa.