Wystartował plebiscyt na Strażaka Roku 2019. Najlepszy Strażak wyłoniony zostanie w kilku etapach. Na początek w każdym powiecie wybrany zostanie jeden druh z największą liczbą głosów. Laureaci z powiatów odbiorą nagrody podczas wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka i awansują do wojewódzkiego finału, w którym powalczą o nagrody finansowe. Zwycięzca z Warmii i Mazur weźmie udział w ogólnopolskim finale i odbierze nagrodę 18 maja w Warszawie podczas ogólnopolskiej gali FLORIANY 2019.

Głosowanie będzie prowadzone jednocześnie we wszystkich województwach w Polsce. Plebiscyt jest prowadzony nie tylko pod patronatem Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP woj. warmińsko-mazurskiego, lecz także we współpracy z Zarządem Głównym ZOSP RP i pod patronatem Waldemara Pawlaka, prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP.

Strażacy z Gminy Lubawa także biorą udział w plebiscycie. W konkursie startuje druh Piotr Rafiński z jednostki OSP Byszwałd  oraz druh Paweł Szauer z jednostki OSP Rożental. Obaj kandydaci są bardzo zaangażowani w działania jednostki i pełnią funkcje naczelników w swoich jednostkach.

Jednostka OSP Byszwałd, do której należy dh Piotr Rafiński szczególnie działa na rzecz społeczności lokalnej, ale nie tylko. Co roku angażują się także w zbiórki żywności dla potrzebujących oraz odwiedzają pobliski Dom Dziecka.

OSP Rożental jest jednostką należącą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jej szeregi zasila największa ilość druhów z wszystkich jednostek OSP w Gminie Lubawa. Poza działaniami ratowniczo-gaśniczymi jednostka jest bardzo zaangażowana w prowadzenie zajęć z pierwszej pomocy, dzięki którym wzrasta świadomość społeczeństwa na temat ratowania życia. Szkolenia, które głównie prowadzone są właśnie przez druha Pawła Szauer odbywają się w szkołach, sołectwach czy też w innych jednostkach OSP.

Druhowie z Gminy Lubawa zasługują w pełni na zdobycie wyróżnienia, jakim jest uzyskanie tytułu strażaka powiatu iławskiego, a może nawet województwa Warmińsko-Mazurskiego. Aby oddać na nich głos należy wysłać SMS lub zagłosować na stronie www.polskatimes.pl/strazakrokuosp

Aby zagłosować na druha Piotra Rafińskiego z jednostki OSP Byszwałd należy wysłać SMS o treści WMS.39 na numer 72355

Aby zagłosować na druha Pawła Szauer z jednostki OSP Rożental należy wysłać SMS o treści WMS.115 na numer 72355