Walne zebranie sprawozdawcze OSP Rakowice

1 marca 2019 roku o godzinie 17:00 w strażnicy w Rakowicach odbyło się Zebranie Sprawozdawcze za rok 2018 Ochotniczej Straży Pożarnej miejscowej jednostki.  Zebranie otworzył Prezes jednostki  dh Zbigniew Kozłowski witając przybyłych gości: Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubawie, a zarazem Wójta Gminy Lubawa dh Tomasza Ewertowskiego, Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Iławie bryg. Krzysztofa Tomanka, Komendanta Gminnego ZOSP RP w Lubawie kpt. Krzysztofa Rutkowskiego, Członka Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubawie dh Tadeusza Mejkę, Radną Gminy Annę Guzowską, Sołtysa wsi Lucynę Kuczyńską, a także wszystkich obecnych członków czynnych, honorowych i wspierających jednostkę.

Po przywitaniu przybyłych gościu przystąpiono do realizacji punktów obrad. Przewodniczącym zebrania został dh Tomasz Leduchowski, natomiast protokolantem dh Arkadiusz Syguła.  

Powołano także komisję Uchwał i wniosków w składzie: dh Krzysztof Krawczyk, dh Szymon Knoblauch, dh Daniel Leduchowski, oraz Komisję mandatową w osobach: dh Paweł Zakreta, dh Jakub Zakreta, dh Zdzisław Krawczyk.

Sprawozdanie z działalności straży za rok ubiegły oraz plan działalności na rok bieżący przedstawił dh Tomasz Leduchowski, sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej odczytał dh Krzysztof Krawczyk, natomiast sprawozdanie finansowe przedstawił dh Krzysztof Junker, następnie jednogłośnie udzielono zarządowi absolutorium za poprzedni rok sprawozdawczy po czym głos zajęli zaproszeni goście gratulując zarządowi uzyskania absolutorium i dziękując za dotychczasową współpracę.

Ostatnim punktem zebrania było wręczenie zasłużonym druhom odznaczeń. Dekoracji dokonali Wójt Gminy Lubawa dh Tomasz Ewertowski, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Iławie bryg. Krzysztof Tomanek oraz Komendant Gminny ZOSP RP w Lubawie kpt. Krzysztof Rutkowski.

Odznaczeni zostali:

- Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa: dh Jarosław Marzec,

- Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa: dh Daniel Leduchowski i dh Krzysztof Junker,

- Za wysługę 10 lat- dh Daniel Leduchowski,

- Za wysługę 20 lat- dh Mariusz Krawczyk i dh Jarosław Marzec

- Za wysługę 30 lat- dh Piotr Marzec,

- Za wysługę 35 lat- dh Kazimierz Ewertowski i dh Grzegorz Leduchowski,

- Za wysługę 40 lat- dh Adam Mowiński.