23 lutego br. w strażnicy w Rożentalu, odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej. Jednostka OSP Rożental jest jedną z wiodących jednostek w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym Powiatu Iławskiego.

Zebranie otworzył Prezes jednostki dh Piotr Nadolski witając przybyłych gości  członków czynnych, honorowych i wspierających oraz: Komendanta Powiatowego PSP Iławie  bryg. Piotra  Wlazłowskiego, Prezesa ZG OSP RP w Lubawie – dh Tomasza Ewertowskiego,   Naczelnika OSP Lubawa dh Piotra Milewskiego, Prezesa  OSP Lubawa st.kpt. Krzysztofa Szałkowskiego, ks. Zdzisława Licznerskiego, radnego Joachima Dutkiewicza, Annę Dutkiewicz przewodniczącą KGW ”Dolina Róż” sołtysów wsi Rożental - Wojciecha Kasprzyckiego i Pomierki Piotra Roszczynialskiego.

Następnie przystąpiono do realizacji porządku zaproponowanego przez Zarząd OSP. Dokonano wyboru stosownych komisji oraz przewodniczącego i sekretarza zebrania - dh  Paweł Szauer Katarzyna  Eremus.Prezes  jednostki Piotr Nadolski przedstawił sprawozdanie  z działalności za miniony okres  sprawozdawczy.

W 2018 roku łącznie alarmowo jednostka wyjeżdżała: 21 razy w tym 7  razy do pożarów, 14 razy do miejscowych zagrożeń i wypadków.
Jednostka OSP Rożental liczy 43 członków czynnych w tym 14 kobiet, 3 honorowych oraz 88 wspierających.

- W  tym roku jednostka zajęła IV miejsce w wojewódzkich zawodach pożarniczych w Lidzbarku Warmińskim. Jest  to największe osiągnięcie w historii jednostki. Ponadto 7 strażaków wychowanków OSP Rożental zasiliło szeregi PSP - podkreślił prezes.

Remiza w Rożentalu jest obecnie jedną z najlepiej wyposażonych w regionie, a druhowie jednostki OSP KSRG Rożental  posiadają wysokie umiejętności i kwalifikacje ratownicze.
Strażacy z OSP Rożental podziękowali za pomoc w realizacji zamierzonych zadań wręczając  okolicznościowe dyplomy, a szczególnie dla Zdzisława i Grzegorza Wierzbowskich, którzy wsparli materialnie jednostkę w przeprowadzeniu remontu pomieszczenia gospodarczego, które zostało zaadaptowane na garaż dla samochodu SL-bus, panu Rafałowi Śliwińskiemu  oraz  Zbigniewowi Babalskiemu.
Minutą ciszy obecni uczcili pamięć zmarłej druhny podczas swojego dorocznego zebrania sprawozdawczego.

Po odczytaniu sprawozdania z działalności  Zarządu jednostki przez Prezesa  Piotra Nadolskiego, sprawozdania finansowego przez  dh Roberta Szauer oraz Komisji Rewizyjnej przez Joachima Dutkiewicza - przewodniczącego komisji, delegaci udzielili jednogłośnie Absolutorium.

Gratulacje i życzenia strażakom złożyli  zaproszeni goście. Komendant Powiatowy bryg. Piotr Wlazłowski chwalił strażaków za profesjonalizm i poświecenie przy realizacji trudnych zadań ratowniczych i podkreślił, że jednostki na terenie  gminy Lubawa są wiodącymi jednostkami w powiecie iławskim.

Następnie zostały wręczone  medale i odznaki resortowe za wysługę lat.
Zarząd podziękował  swoim druhom wspierającym za wieloletnie wsparcie jednostki.

Medale brązowe otrzymali: Teresa Baranowska, Jerzy Banaszewski, Wiesław Brzozowski, Joachim Dutkiewicz, Krzysztof  Dziąba, Konrad Krajewski, Jerzy Ługiewicz, Władysław Marszelewski, Benedykt Surdykowski, Jerzy Surdykowski, Stanisław Śliwiński, Dariusz Śliwiński, Aneta Szauer, Mieczysław Szczepański, Hubert Żuralski.
Medal srebrny otrzymali: Józef Baran, Zenon Cyrankowski, Hanna Chełkowska, Marian Chełkowski, Lidia Cichocka, Maria Dziąba, Dariusz Kowalkowski, Włodzimierz Licznerski, Henryk Treder.
Medal złoty otrzymał: Władysław Dreszler
Odznaki za wysługę lat:
10 lat służby - Wojciech Dziomba, Wojciech Kasprzycki, Marek Junkier, Piotr Licznerski,
25 lat - Piotr Nadolski, Krzysztof Szauer.
35 lat  - Jan Dziomba
45  lat  - Stanisław Szauer, Zygmunt Kopistecki
50  lat - Feliks Zakrzewski, Zygmunt Licznerski, Józef Tomaszewski

Na zakończenie odczytano protokoły komisji skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków i obecni na zebraniu dokonali zmiany w statucie stowarzyszenia.
Naczelnik OSP w Rożentalu Paweł Szauer podziękował obecnym druhom z OSP Lubawa za  współpracę podczas szkoleń i przygotowań do zawodów wojewódzkich.