Walne zebranie sprawozdawcze OSP Gutowo

Dnia 22 lutego 2019 roku o godzinie 17:00 w świetlicy wiejskiej w Gutowie odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej miejscowej jednostki.  Zebranie otworzył Prezes jednostki  dh Tadeusz Radzimiński witając przybyłych gości: Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubawie a zarazem Wójta Gminy Lubawa dh Tomasza Ewertowskiego, przedstawiciela Komendy PSP w Iławie mł. bryg. Mariusza Osmańskiego, Komendanta Gminnego dh Krzysztofa Rutkowskiego, radnego dh Rafała Chyrzyńskiego oraz sołtysa wsi Jadwigę Kasprowicz, a także wszystkich obecnych członków czynnych, honorowych i wspierających jednostkę.

Po przywitaniu przybyłych gościu przystąpiono do realizacji punktów obrad. Przewodniczącym zebrania został dh Arkadiusz Kasprowicz, natomiast protokolantem dh Józef Żuralski.  

Po odczytaniu sprawozdań druhowie jednogłośnie udzielili zarządowi OSP Gutowo absolutorium za poprzedni rok sprawozdawczy. Przestawiono również plan działalności i plan finansowy na rok 2019.

W ostatnim punkcie zebrania głos zajęli zaproszeni goście, po czym zakończono część oficjalną zebrania.