W świetlicy wiejskiej w Złotowie dnia 15 lutego 2019 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotowie. Zebranie otworzył Prezes miejscowej jednostki dh Jan Licznerski, który przywitał wszystkich przybyłych gości: m.in. Wójta Gminy Lubawa i jednocześnie Prezesa ZOG ZOSP RP w Lubawie dh Tomasza Ewertowskiego, Dowódcę JRG st. kpt. Kamila Szczech, Komendanta Gminnego kpt. Krzysztofa Rutkowskiego, v-ce Prezesa ZOG ZOSP RP w Lubawie dh Pawła Szauer, ks. Karola Schmidt, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Złotowie Justynę Kwiatkowską, byłego Dyrektora Szkoły Pana Edwarda Balewskiego, oraz członków czynnych, honorowych i wspierających.

Przewodniczącym zebrania został wybrany dh Wiktor Jarzębek, który przeprowadził zebranie zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Protokolantem został dh Andrzej Szulwic.
Przedstawione zostało sprawozdanie z działalności jednostki OSP Złotowo za 2018 r. , które przedstawił Naczelnik dh Witold Empel.Po odczytaniu przygotowanych sprawozdań członkowie OSP jednogłośnie udzielili Absolutorium Zarządowi.

Kolejnym przedostatnim punktem części oficjalnej było przyznanie odznaczeń za wysługę osobom :
- druhowi Wojciechowi Orzechowskiemu za 20 lat wysługi,
-druhowi Ireneuszowi Filarskiemu za 10 lat wysługi.
Po rozdaniu odznaczeń, przystąpiono do ceremonii ślubowania nowo przyjętego strażaka Wojciecha Wiśniewskiego, który złożył ślubowanie.

Należy nadmienić że druhowie ze Złotowa posiadają 2 drużyny MDP dziewcząt i chłopców składające się z 20 członków, oraz 2 drużyny w grupie A (mężczyźni) i C(kobiety).

materiał: OSP Złotowo foto Edward Balewski

DSC08386.jpg DSC08387.jpg DSC08389.jpg

DSC08390.jpg DSC08391.jpg DSC08392.jpg

DSC08393.jpg DSC08394.jpg DSC08396.jpg

DSC08400.jpg DSC08402.jpg DSC08404.jpg

DSC08405.jpg DSC08406.jpg DSC08407.jpg

DSC08408.jpg DSC08409.jpg DSC08411.jpg

DSC08412.jpg DSC08413.jpg DSC08415.jpg

DSC08416.jpg DSC08417.jpg DSC08420.jpg

DSC08422.jpg DSC08424.jpg DSC08425.jpg

DSC08426.jpg DSC08427.jpg DSC08429.jpg

DSC08431.jpg DSC08435.jpg DSC08437.jpg

DSC08438.jpg DSC084411.jpg