W świetlicy wiejskiej w Złotowie dnia 15 lutego 2019 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotowie. Zebranie otworzył Prezes miejscowej jednostki dh Jan Licznerski, który przywitał wszystkich przybyłych gości: m.in. Wójta Gminy Lubawa i jednocześnie Prezesa ZOG ZOSP RP w Lubawie dh Tomasza Ewertowskiego, Dowódcę JRG st. kpt. Kamila Szczech, Komendanta Gminnego kpt. Krzysztofa Rutkowskiego, v-ce Prezesa ZOG ZOSP RP w Lubawie dh Pawła Szauer, ks. Karola Schmidt, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Złotowie Justynę Kwiatkowską, byłego Dyrektora Szkoły Pana Edwarda Balewskiego, oraz członków czynnych, honorowych i wspierających.

Przewodniczącym zebrania został wybrany dh Wiktor Jarzębek, który przeprowadził zebranie zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Protokolantem został dh Andrzej Szulwic.
Przedstawione zostało sprawozdanie z działalności jednostki OSP Złotowo za 2018 r. , które przedstawił Naczelnik dh Witold Empel.Po odczytaniu przygotowanych sprawozdań członkowie OSP jednogłośnie udzielili Absolutorium Zarządowi.

Kolejnym przedostatnim punktem części oficjalnej było przyznanie odznaczeń za wysługę osobom :
- druhowi Wojciechowi Orzechowskiemu za 20 lat wysługi,
-druhowi Ireneuszowi Filarskiemu za 10 lat wysługi.
Po rozdaniu odznaczeń, przystąpiono do ceremonii ślubowania nowo przyjętego strażaka Wojciecha Wiśniewskiego, który złożył ślubowanie.

Należy nadmienić że druhowie ze Złotowa posiadają 2 drużyny MDP dziewcząt i chłopców składające się z 20 członków, oraz 2 drużyny w grupie A (mężczyźni) i C(kobiety).

materiał: OSP Złotowo foto Edward Balewski