Walne zebranie sprawozdawcze OSP Szczepankowo- 09.02.2019 r.

9 lutego 2019 roku o godzinie 17:00 w sali wiejskiej w Szczepankowie odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej miejscowej jednostki.  Zebranie otworzył Prezes jednostki  dh Marian Śliwiński witając przybyłych gości: Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Iławie dh Stanisława Kastrau, przedstawiciela Komendy PSP w Iławie Jakuba Zecha, Wiceprezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubawie dh Benedykta Czarneckiego, Członka Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubawie dh Tadeusza Mejka, Radnego Karola Kuczyńskiego, Sołtysa wsi Danutę Wiśniewską, przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich Grażynę Gruźlewską oraz wszystkich obecnych członków czynnych, honorowych i wspierających jednostkę.

Po przywitaniu przybyłych gościu przystąpiono do realizacji punktów obrad. Przewodniczącym zebrania został dh Marian Śliwiński, natomiast protokolantem dh Mirosław Ismer.  Powołane zostały komisje w składzie:

Komisja uchwał i wniosków:

- dh Przemysław Karpiński

- dh Tomasz Kurlikowski

- dh Dawid Muszyński

Komisja mandatowa:

- dh Magdalena Grabkowska

-dh Iwona Ratajczak

- dh Edyta Muszyńska

Po wyborze komisji przedstawiono sprawozdania za rok ubiegły, następnie jednogłośnie udzielono zarządowi absolutorium za poprzedni rok sprawozdawczy. Przestawiono również plan działalności i plan finansowy na rok 2019.

Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście, po czym wręczono druhom odznaczenia za wysługę lat:

-Muszyński Tadeusz 50 lat wysługi,

-Muszyński Dawid 20 lat wysługi,

-Karpiński Przemysław 10 lat wysługi,

-Mirosław Ismer 10 lat wysługi.