25 stycznia 2019 roku o godzinie 19:30 w OSP Tuszewo odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej miejscowej jednostki. Zebranie otworzył dh Jan Nehring witając przybyłych gości: przedstawiciela Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Iławie mł. bryg. Piotra Pyzę, Wójta Gminy Lubawa – Prezesa ZOG ZOSP RP w Lubawie – dh Tomasza Ewertowskiego, Wiceprezesa ZOG ZOSP RP w Lubawie dh Pawła Szauer, Sekretarza ZOG ZOSP RP w Lubawie dh Jerzego Żuralskiego, Ewę Budzińską- sołtysa wsi Tuszewo, Karola Malinowskiego- nauczyciela miejscowej Szkoły Podstawowej oraz wszystkich obecnych członków OSP Tuszewo. Po przywitaniu przybyłych gościu przystąpiono do realizacji punktów obrad. Przewodniczącym zebrania został dh Jan Nehring.
Powołane zostały komisje w osobach:
• Komisja uchwał i wniosków:
Dh Adam Szałkowski
Dh Wojciech Nehring
Dh Zdzisław Zakrzewski
• Komisja mandatowa:
Dh Janusz Skręta
Dh Krzysztof Truszczyński
Dh Grzegorz Burdach
Sprawozdanie z działalności odczytał dh Daniel Budziński natomiast sprawozdanie finansowe przedstawił dh Jan Nehring. Po zaprezentowaniu sprawozdań udzielono zarządowi OSP Tuszewo absolutorium za poprzedni rok sprawozdawczy.
W kolejnym punkcie odczytano oficjalne pismo złożone przez druha Bogusława Józefowicza dotyczące rezygnacji z funkcji prezesa i członka zarządu OSP w Tuszewie.
Po odczytaniu pisma i przedyskutowaniu zaistniałej sytuacji podjęto uchwałę i przegłosowano jednogłośnie, iż prezesem jednostki zostanie do zakończenia kadencji dh Jan Nehring. Dh Daniel Budziński został natomiast wybrany na członka Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubawie.
W punkcie dyskusja głos zajęli kolejno: przedstawiciel Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Iławie mł. bryg. Piotr Pyza, Wójt Gminy Lubawa – Prezes ZOG ZOSP RP w Lubawie – dh Tomasz Ewertowski, Wiceprezes ZOG ZOSP RP w Lubawie dh Paweł Szauer oraz Pan Karol Malinowski.
Następnie odczytano plan działalności i plan finansowy na rok bieżący po czym zakończono część oficjalną zebrania.