W ubiegły piątek, 25 stycznia 2019 roku o godzinie 18:30 w sali wiejskiej w Prątnicy odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej miejscowej jednostki. Zebranie otworzył Prezes jednostki dh Waldemar Golder witając przybyłych gości: : przedstawiciela Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Iławie mł. bryg. Piotra Pyzę, Wójta Gminy Lubawa – Prezesa ZOG ZOSP RP w Lubawie – dh Tomasza Ewertowskiego, Wiceprezesa ZOG ZOSP RP w Lubawie dh Pawła Szauer, radnego powiatowego Mariana Goldra, radnego Jana Kowalkowskiego, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Prątnicy Dariusza Liberackiego, pracownika Urzędu Gminy Szymona Szauer, Młodzieżową Drużynę Pożarniczą, Kobiecą Drużynę Pożarniczą oraz wszystkich obecnych członków czynnych, honorowych i wspierających jednostkę.
Po przywitaniu przybyłych gościu przystąpiono do realizacji punktów obrad. Przewodniczącym zebrania został dh Radosław Nowakowski. Powołane zostały komisje po czym przedstawiono sprawozdania za rok ubiegły.
Sprawozdanie finansowe odczytała dh Monika Dąbrowska, sprawozdanie z działalności OSP dh Konrad Buńka, natomiast sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawił dh Paweł Zakrzewski. Następnie jednogłośnie udzielono zarządowi absolutorium za poprzedni rok sprawozdawczy.
W kolejnym punkcie przestawiono plan działalności i plan finansowy na rok 2019.
Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście.