18 stycznia 2019 roku o godzinie 19:30 w sali wiejskiej w Kazanicach odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej miejscowej jednostki.  Zebranie otworzył Prezes jednostki  dh Zbigniew Kłosowski witając przybyłych gości: zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Iławie bryg. Krzysztofa Tomanka, Wójta Gminy Lubawa – Prezesa ZOG ZOSP RP w Lubawie – dh Tomasza Ewertowskiego, Wiceprezesa ZOG ZOSP RP w Lubawie dh Pawła Szauer, Przewodniczącego Rady Gminy Lubawa Jana Laskowskiego, ks. Proboszcza Szczepana Modliborskiego, Przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich Teresę Borkowską, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kazanicach Marcina Jackowskiego wszystkich obecnych członków czynnych, honorowych i wspierających jednostkę.

Po przywitaniu przybyłych gościu przystąpiono do realizacji punktów obrad. Przewodniczącym zebrania został Jan Laskowski. Powołane zostały komisje po czym przedstawiono sprawozdania za rok ubiegły.

Sprawozdanie finansowe odczytał skarbnik dh Leon Jastrzembski, sprawozdanie z działalności OSP dh Szymon Borkowski, natomiast sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawił dh Wojciech Górski- sekretarz komisji rewizyjnej. Następnie jednogłośnie udzielono zarządowi absolutorium za poprzedni rok sprawozdawczy.

Przestawiono również plan działalności na rok 2019. W planach na ten rok znalazła się organizacja uroczystości stulecia istnienia jednostki OSP Kazanice.

Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście: zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Iławie bryg. Krzysztof Tomanek oraz Wójt Gminy Lubawa – Prezes ZOG ZOSP RP
w Lubawie  dh Tomasz Ewertowski, Wiceprezes ZOG ZOSP RP w Lubawie dh Pawła Szauer oraz ks. Proboszcz Szczepan Modliborski

 

IMG_1773.jpg IMG_1774.jpg IMG_1775.jpg

IMG_1776.jpg IMG_1777.jpg IMG_1779.jpg

IMG_1780.jpg IMG_1781.jpg IMG_1782.jpg

IMG_1783.jpg IMG_1785.jpg IMG_1787.jpg

IMG_1788.jpg IMG_1789.jpg IMG_1790.jpg

IMG_1791.jpg IMG_1792.jpg IMG_1794.jpg

IMG_1796.jpg IMG_1797.jpg IMG_1799.jpg

IMG_1800.jpg IMG_1801.jpg IMG_1802.jpg

IMG_1803.jpg IMG_1804.jpg IMG_1805.jpg

IMG_1806.jpg IMG_1808.jpg IMG_1809.jpg

IMG_1810.jpg IMG_1813.jpg IMG_1814.jpg

IMG_1817.jpg IMG_1820.jpg IMG_1821.jpg

IMG_1822.jpg IMG_1825.jpg IMG_1826.jpg