18 stycznia 2019 roku o godzinie 18:30 w sali wiejskiej w Omulu, odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej miejscowej jednostki.  Zebranie otworzył Prezes jednostki  dh Eugeniusz Klejna witając przybyłych gości: zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Iławie bryg. Krzysztofa Tomanka, Wójta Gminy Lubawa – Prezesa ZOG ZOSP RP w Lubawie – dh Tomasza Ewertowskiego, Wiceprezesa ZOG ZOSP RP w Lubawie dh Pawła Szauer, Komendanta Gminnego ZOSP RP w Lubawie kpt. Krzysztofa Rutkowskiego, Radnego Powiatowego Mariana Goldra, sołtysa Tomasza Goldra, oraz wszystkich obecnych członków czynnych, honorowych i wspierających jednostkę.

Po przywitaniu przybyłych gościu przystąpiono do realizacji założonych punktów obrad. Przewodniczącym zebrania został dh Benedykt Czarnecki.  W pierwszym punkcie zebrania powołano komisje:

Komisja Mandatowa:

- dh Tomasz Rykaczewski

-dh Waldemar Ćwikliński

-dh Waldemar Klejna

Komisja Uchwał i wniosków:

- dh Krzysztof Drzewiński

-dh Kamil Kamiński

- dh Jan Babski

Komisja rewizyjna:

- dh Waldemar Ćwikliński

-dh Dariusz Karkut

- dh Jacek Mężydło

Podczas zebrania dotychczasowy prezes jednostki OSP Omule dh Eugeniusz Klejna złożył rezygnację z funkcji prezesa OSP. Obowiązki prezesa pełnić będzie do czasu wyborów dh Marek Zieliński- dotychczasowy wiceprezes.

Następnie przedstawiono sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności OSP, a także plan działania na rok bieżący oraz jednogłośnie udzielono zarządowi absolutorium za poprzedni rok sprawozdawczy.

W kolejnym punkcie przedstawiona została prezentacja multimedialna podsumowująca działalność jednostki OSP Omule w roku 2018 przygotowana przez dh Dawida Klejnę. Film przedstawiał m. in. wspomnienia z uroczystości stulecia jednostki, która miała miejsce w roku 2018.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście: zastępca Komendanta Powiatowego PSP
 w Iławie bryg. Krzysztof Tomanek oraz Wójt Gminy Lubawa – Prezes ZOG ZOSP RP
w Lubawie  dh Tomasz Ewertowski,

Ostatnim punktem części oficjalnej zebrania było wręczenie podziękowania ustępującemu prezesowi OSP dh Eugeniuszowi Klejnie.