Dnia 11.01.2019 r. o godzinie 17:00 w OSP Wałdyki odbyło się pierwsze w tym roku zebranie sprawozdawcze. Zebranie otworzył naczelnik jednostki OSP Wałdyki dh Krzysztof Szczepański, który przywitał przybyłych gości: Wójta Gminy Lubawa dh Tomasza Ewertowskiego, Wiceprezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubawie dh Benedykta Czarneckiego, Komendanta Gminnego ZOSP RP w Lubawie dh Krzysztofa Rutkowskiego, Radnego Gminy Lubawa dh Marka Chorzelewskiego, a także prezesa Firmy Constract Export-Import Pana Jarosława Grubalskiego. Następnie przystąpiono do realizacji punktów obrad.

Przewodniczącym zebrania został dh Marek Chorzelewski, który odczytał sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności OSP, a także plan działania na rok bieżący. Następnie udzielono zarządowi absolutorium za poprzedni rok sprawozdawczy. W dalszej części spotkania głos zabrał Komendant Gminny dh Krzysztof Rutkowski, a następnie Wójt Gminy Lubawa dh Tomasz Ewertowski. Kolejnym punktem posiedzenia było wręczenie odnaczeń za wysługę lat:

dh Robaczewski Tomasz -25 lat wysługi,

dh Zawadzki Bogdan -25 lat wysługi

dh Józefowicz Stanisław -45 lat wysługi

Na zakończenie odtworzono film podsumowujący działalność jednostki OSP Wałdyki w minionym roku.