Dnia 23 grudnia 2018 roku o godzinie 13:00 w strażnicy OSP Prątnica odbyło się drugie szkolenie dla druhów z jednostek OSP Gminy Lubawa. Szkolenie zorganizowała i przeprowadziła jednostka OSP Rożental.
Zajęcia obejmowały część teoretyczną, podczas której wyjaśnione zostały najważniejsze kwestie związane z obsługą sprzętu medycznego, detektora napięcia i czujnika wielogazowego oraz część praktyczną, podczas której przy użyciu fantoma można było zobaczyć i przećwiczyć wykonywanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej. W szkoleniu udział brały jednostki z OSP Prątnica i OSP Rakowice.