Dnia 25 listopada 2018 roku o godzinie 15:00 w strażnicy OSP Rożental odbyło się szkolenie dla druhów z jednostek OSP Gminy Lubawa. Szkolenie zorganizowała i przeprowadziła jednostka OSP Rożental.

Zajęcia obejmowały część teoretyczną, podczas której wyjaśnione zostały najważniejsze kwestie związane z obsługą sprzętu medycznego, detektora napięcia i czujnika wielogazowego oraz część praktyczną, podczas której przy użyciu fantoma można było zobaczyć i przećwiczyć wykonywanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem pobliskich jednostek. Wzięły w nim udział Ochotnicze Straże Pożarne z Kazanic, Gutowa, Targowiska, Rumienicy, Omula, Wałdyk, Tuszewa i Byszwałdu. Dzięki tej wiedzy strażacy z Gminy Lubawa będą mogli poprawnie korzystać z otrzymanych dzięki tegorocznym dofinansowaniom sprzętów oraz skuteczniej udzielać pomocy potrzebującym.