W dniach 3-4 listopada 2018 r. druhny i druhowie z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy i miasta Lubawa oraz z gminy Iława brali udział w Szkoleniu z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Organizatorem przedsięwzięcia była jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Rożentalu, a szkolenie przeprowadził Ośrodek Szkoleń Ratowniczych Forest-Med pod merytorycznym nadzorem Warmińsko-Mazurskiego Koordynatora Działań Medycznych Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

Druhny i Druhowie musieli przyswoić wiedzę związaną z teorią, oraz wykorzystać ją w praktyce podczas ćwiczeń z elementami pozoracji. Musieli min. udzielić pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.

Szkolenie trwało 2 dni i odbywało się w godzinach 9-18. Zakończyło się egzaminem przedłużającym tytuł ratownika Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. 

Z terenu gminy Lubawa udział w szkoleniu wzięły 3 osoby z jednostek OSP w Rożentalu i Lubstynku. Uzyskana w trakcie szkolenia wiedza pozwoli ratownikom na podejmowanie skutecznych działań medycznych, zmierzających do ratowania życia i zdrowia osób poszkodowanych w rożnego rodzaju zdarzeniach.