W świetlicy wiejskiej w Złotowie w sobotę dnia 27 stycznia 2018 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotowie. Zebranie otworzył Prezes miejscowej jednostki dh Jan Licznerski, który przywitał wszystkich przybyłych gośći: m.in.  Wójta Gminy Lubawa i jednocześnie Prezesa ZOG ZOSP RP w Lubawie  dh Tomasza Ewertowskiego, Komendanta Powiatowego PSP bryg. Krzysztofa Tomanka,  Komendanta Gminnego kpt. Krzysztofa Rutkowskiego, ks. Karola Schmidt, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Złotowie Justynę Kwiatkowską,  byłego Dyrektora Szkoły Pana Edwarda Balewskiego,  oraz członków czynnych, honotowych i wspierających.

Nowym przewodniczącym zebrania zostal wybrany dh Wiktor Jarzębek, który przeprowadził zebranie zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Protokolantem został dh Andrzej Szulwic.

Przedstawione zostało sprawozdanie z działalności jednostki OSP Złotowo za 2017 r.

Po odczytaniu stosownych sprawozdań członkowie OSP jednogłośnie udzielili Absolutorium Zarządowi.

Kolejnym przedostatnim punktem części oficjalnej było przyznanie odznaczeń za wysługę osobom :

- Panu Janowi Licznerskiemu za 45 lat wysługi,

-Panu Zygmuntowi Żmijewskiemu za 50 lat wysługi.

Po rozdaniu odznaczeń, przystapiono do ceremonii ślubowania nowo przyjętych strażaków. Ślubowanie złożyli:

- Ks. Karol Schmidt,

- Piotr Nierzwicki,

- Błażej Zieliński.