26 stycznia 2018 roku o godzinie 18:00 w  strażnicy w Omulu, odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej miejscowej jednostki.  Zebranie otworzył Prezes jednostki  dh Eugeniusz Klejna witając przybyłych gości: Wójta Gminy Lubawa – Prezesa ZOG ZOSP RP w Lubawie – dh Tomasza Ewertowskiego oraz wszystkich obecnych członków czynnych, honorowych i wspierających jednostkę.

Po przywitaniu przybyłych gościu przystąpiono do realizacji założonych punktów obrad. Przewodniczącym zebrania został dh Benedykt Czarnecki. Podczas zebrania przedstawiono sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności OSP, a także plan działania na rok bieżący. Następnie jednogłośnie udzielono zarządowi absolutorium za poprzedni rok sprawozdawczy.

Ostatnim punktem części oficjalnej zebrania było wręczenie odznaczeń druhom  oraz ślubowanie nowych członków OSP Omule.

Odznaczenia za wysługę lat wręczono:

- Eugeniuszowi Klejna za 25 lat

-  Mariuszowi Okoniewicz za 20 lat,

-  Łukaszowi Okoniewicz za 15 lat.

Ślubowanie na strażaka złożyło 4 strażaków jednostki OSP Omule, byli to:

- Jan Babski,

- Sylwester Dzik,

- Adam Jabłoński,

-Radosław Zieliński.