Dnia 12 listopada 2017 r. (niedziela) o godzinie 16:00 w jednostce OSP Łążyn odbyło się szkolenie z pierwszej pomocy, które przeprowadził dh Paweł Szauer z jednostki OSP Rożental dh Natalia Czarnecka, dh Magda Czarnecka oraz dh Agnieszka Deptuła. W szkoleniu wzięło udział około 40 osób z sąsiadujących jednostek OSP- OSP Prątnica, OSP Gutowo, OSP Omule, OSP Szczepankowo, OSP Rumienica oraz OSP Łążyn.
Na szkoleniu przedstawiona została prezentacja multimedialna o tematyce dotyczącej udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej pt. „Pierwsza pomoc dla każdego” oraz zajęcia praktyczne. Uświadomienie znaczenia pierwszej pomocy, propagowanie wiedzy na temat jej udzielania i uczenie, jak właściwie reagować w przypadku zagrożenia ludzkiego życia i zdrowia jest szczególnie ważne dla osób, które mają styczność z ratowaniem życia ludzkiego. Za zaagażowanie, poświęcony czas i promowanie wiedzy na temat pierwszej pomocy szczególne podziekowania należą się jednostce OSP Rożental.