W sobotę 2 września strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Łążynie świętowali Jubileusz 105-lecia powstania jednostki. Uroczystość dodatkowo uświetniło nadanie sztandaru oraz przekazanie wozu bojowego IVECO.
Obchody rozpoczęła uroczysta msza święta w kościele pw. św. Mikołaja w Zwiniarzu wraz z poświęceniem sztandaru, którą koncelebrowali kapelan strażaków, ks. dziekan Marcin Staniszewski oraz ks. proboszcz Paweł Sławomir Figurski.
Po mszy uroczystości przeniosły się na boisko w Łążynie, gdzie nastąpiła zbiórka pododdziału oraz złożenie meldunku przez dowódcę uroczystości, kapitana Krzysztofa Rutkowskiego, komendanta gminnego ZOSP RP w Lubawie.
Na Jubileuszu wśród zaproszonych gości pojawili się m.in.: wójt Tomasz Ewertowski - prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Lubawie, dh Julian Lemiech - członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie, st. bryg. Maciej Jasiński - Komendant PSP w Iławie, Krzysztof Rutkowski - komendant gminny, Marek Polański - starosta Powiatu Iławskiego, Marian Licznerski - wice wójt Gminy Lubawa, kapelan strażaków, ks dziekan Marcin Staniszewski, ks proboszcz Paweł Sławomir Figurski, sołtys Łążyna - Anna Krajewska wraz z Radą Sołecką oraz mieszkańcy Łążyna.
W obchodach uczestniczyły także poczty sztandarowe z OSP gminy Lubawa, poczty sztandarowe ze Zwinairza, Truszczyn i Świniarca oraz Miejska Orkiestra Dęta z Lubawy. Przy tak znamienitej okazji wręczone zostały odznaczenia indywidualne za szczególne zasługi dla pożarnictwa.
Złotym medalem uhonorowano: dh Tadeusza Nawrockiego oraz dh Mieczysława Kozickiego. Srebrnym medalem wyróżniono dh Józefa Derkowskiego, dh Agatona Kozickiego i dh Jana Żuchowskiego, zaś brązowymi medalami odznaczeni zostali dh Justyna Walewska, dh Marianna Wejnar, dh Anna Soboczyńska oraz dh Ludwik Kasprowicz.
Tak ważna uroczystość była również okazją do nadania jednostce sztandaru oraz przekazania ochotnikom z Łążyna samochodu strażackiego. Nowy wóz marki IVECO o wartości 180 tys. zł jest przystosowany do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych oraz wyposażony w specjalistyczny sprzęt. Samochód poświęcili obecni na uroczystości księża. Koszty zakupu w całości pokrył Urząd Gminy w Lubawie.
Po zakończeniu oficjalnych uroczystości, przybyłych gości zaproszono na poczęstunek do świetlicy wiejskiej, a z nadejściem godziny 18 rozpoczął się blok rekreacyjno- artystyczny.