Dnia 27. 01.2017r. odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za miniony 2016 rok.

Po przybyciu wszystkich zaproszonych gości oraz władz, prezes dh Roman Draszewski otworzył oficjalnie zebranie witając zgromadzonych.

Na przewodniczącego wybrano naczelnika dh Piotra Borkowskiego, który przystąpił do realizacji punktów obrad.
Przy pomocy prezentacji multimedialnej widniejącej na rzutniku przedstawiono sprawozdanie z działalności jednostki, sprawozdanie finansowe oraz plan działania na bieżący rok.

Kolejnym punktem było ślubowanie nowych członków OSP. Następnie udzielono zarządowi absolutorium za poprzedni rok sprawozdawczy.

Pod koniec części oficjalnej został wyświetlony filmik przygotowany przez dh Arkadiusza Brzozowskiego oraz dh Radosława Borkowskiego obrazujący działalność jednostki w minionym roku.