20 stycznia br. w świetlicy wiejskiej w Tuszewie, odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2016 Ochotniczej Straży Pożarnej miejscowej jednostki. 

Zebranie otworzył Prezes Bogusław Józefowicz, który powitał druhów oraz zaproszonych gości: Członka Zarządu Gminnego OSP RP – Kazimierza Chyzińskiego, Komendanta Gminnego OSP – kpt. Krzysztofa Rutkowskiego, Sekretarza - Jerzego Żuralskiego.

Na przewodniczącego zebrania druhowie wybrali Jana Nehringa, a na sekretarza Daniela Budzińskiego. Aktualnie jednostka liczy 24 członków czynnych i jednego honorowego. Jednostka OSP Tuszewo brała udział w 8 akcjach ratowniczych.

Po odczytaniu sprawozdania z działalności Zarządu i sprawozdania Komisji Rewizyjnej, udzielono Zarządowi absolutorium. 

Komendant Gminny OSP – kpt. Krzysztof Rutkowski podziękował druhom za dotychczasowa prace na rzecz społeczności lokalnej.

 

(materiał, foto- M. Żuchowski)