13 stycznia br. o godzinie 18:30 w remizie w Łążynie odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej miejscowej jednostki. Zebranie otworzył Prezes jednostki dh Tomasz Józefowicz witając przybyłych gości: przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej w Iławie kpt. Mariusza Osmańskiego, Prezesa Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Adama Marchlewskiego, sołtys wsi Joannę Krajewską, członków czynnych, honorowych i wspierających, Kobiecą Drużynę Pożarniczą oraz członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Następnie prezes jednostki przedstawił porządek zebrania, po czym przedstawił on roczne sprawozdania, które zostały przegłosowane i przyjęte przez członków.

Po odczytaniu sprawozdania komisji rewizyjnej przez dh Jan Kozicki- Przewodniczącego komisji delegaci udzielili absolutorium.

Ustalono również wstępną datę uroczystości stulecia jednostki OSP Łążyn na 15 lipca 2017 r.

Następnie głos zajął przedstawiciel PSP w Iławie kpt. Mariusz Osmański. Przekazał on w imieniu Państwowej Straży Pożarnej podziękowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łążynie, podkreślając, iż ubiegły rok był szczególnie pracowity, gdyż roczna liczba wyjazdów nigdy jak dotąd nie przekroczyła 900 wyjazdów, w ubiegłym roku było ich aż 1037.