W poniedziałek 19 grudnia 2016 r. na sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lubawie.

Posiedzenie otworzył prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubawie, a zarazem wójt Gminy Lubawa dh Tomasz Ewertowski. Prezes przedstawił punkty zebrania oraz powitał zaproszonych gości: komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej st.bryg. Macieja Jasińskiego, zastępcę komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Krzysztofa Tomanka, księdza dziekana Marcina Staniszewskiego, który pełni także funkcję kapelana strażaków Gminy Lubawa oraz członków Zarządu Oddziału Gminnego.

Jednym z przewodnich tematów posiedzenia było podsumowanie działalności Zarządu Oddziału Gminnego za 2016 r. oraz przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Lubawa, które przedstawił komendant gminny kpt. Krzysztof Rutkowski

Informacja zawierała najważniejsze dane dotyczące zarówno charakterystyki jednostek OSP w gminie Lubawa, jak również wydarzeń, które miały miejsce w 2016 roku. Wspomniano także o inicjatywach druhów min. takich jak: organizacja choinki strażackiej, dnia kobiet, dnia dziecka, pikników rodzinnych, zbiórki żywności, wizyt strażaków w Domu Dziecka w Szymonowie, pomoc w trakcie gminnych dożynek. Kolejnym punktem zebrania było opracowanie harmonogramu zebrań sprawozdawczych, które odbędą się w jednostkach OSP w 2017 r. Zebrania rozpoczną się 13 stycznia i potrwają do końca 10 marca 2017 r.

Po omówieniu bieżących spraw, głos zabrali zaproszeni goście st.bryg. komendant powiatowy Maciej Jasiński wraz z zastępcą komendanta powiatowego mł. bryg. Krzysztofem Tomankiem. Poruszyli oni temat zatruć tlenkiem węgla, który stał się bardzo głośnym oraz szerzącym się ostatnio problemem, na który warto zwrócić szczególna uwagę. Podjęto również temat dofinansować na sprzęt na przyszły rok.

Na zakończenie głos zajął kapelan strażaków Gminy Lubawa ksiądz dziekan Marcin Staniszewski. Dołączył się on do podziękować za pomoc niesioną przez strażaków, a także życzył wszystkim wesołych i spokojnych świąt.

Po przemówieniach druhowie odśpiewali kolędę oraz podzielili się opłatkiem życząc sobie nawzajem szczęścia i pomyślności.