IV Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Iławie

W dniu 16 listopada 2016 roku o godzinie 12 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Iławie odbył się IV Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Iławie.

Zjazd otworzył i przywitał wszystkich przybyłych gości dh Stanisław Kastrau – Prezes ustępującego Zarządu Oddziału Powiatowego, będący również Wicestarostą Powiatu Iławskiego.

Wśród przybyłych na obrady zjazdu gości byli:

 • Przedstawiciel Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pan Janusz Wiśniewski,
 • Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Iława Pan Jarosław Szustkowski,
 • Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Iławie nadkom. Rafał Żubertowski.

Na obrady zjazdu przybył również Sekretarz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie, a równocześnie członek Głównej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP w Warszawie dh Stanisław Mikulak.

Przed przystąpieniem do obrad Prezes Zarządu poprosił o uczczenie chwilą ciszy pamięci druhów OSP i działaczy Związku, zmarłych w minionej kadencji.

W wystąpieniu otwierającym dh Kastrau przedstawił cele Zjazdu Oddziału Powiatowego oraz złożył sprawozdanie z działań podejmowanych przez Zarząd Oddziału w trakcie mijającej kadencji 2011-2016. Na zakończenie swojego wystąpienia w imieniu ustępujących władz Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Iławie Prezes Zarządu podziękował wszystkim przybyłym na zjazd delegatom za doskonałą współpracę oraz zaangażowanie w prace na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu.

Następnie przewodniczenie obradom objął dh Marian Gołębiewski, który w sposób sprawny i przejrzysty poprowadził dalszą część zebrania.

W pierwszym uroczystym punkcie spotkania zasłużonym druhom Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu iławskiego wręczono „Złote Medale za Zasługi dla Pożarnictwa Nadane Po Raz Drugi”. Te jedne z najwyższych związkowych odznaczeń z rąk Sekretarza Zarządu OW ZOSP RP w Olsztynie dh Stanisława Mikulaka otrzymali:

-     dh Kazimierz Paczkowski – zasłużony wieloletni członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Ławicach,

-     dh Krzysztof Harmaciński – Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Iławie,

-     dh Henryk Zakrzewski – Członek Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Iławie.

Następnie przystąpiono do realizacji statutowego przebiegu zjazdu. Odczytane zostały sprawozdania wszystkich komisji zjazdowych.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Jako pierwszy dh Stanisław Mikulak przekazał informacje o działalności ochotniczych straży pożarnych województwa warmińsko-mazurskiego. Zaapelował o dalszą intensywną pracę zarówno na rzecz struktur związkowych, jak i poszczególnych jednostek OSP. Odnosząc się do Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu iławskiego, stwierdził m.in. że minione 5 lat to milowy krok, zarówno pod względem wyszkolenia, jak i wyposażenia. Wskazał, że jest to zasługa i samych jednostek OSP, ale przede wszystkim dobrego klimatu w samorządach gminnych i współpracy z Komendą Powiatową PSP w Iławie.

Zabierający głos w dalszej części dyskusji Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Iławie st. bryg. Maciej Jasiński podsumował w głównych punktach obszar współpracy pomiędzy Komendą Powiatową PSP w Iławie a jednostkami OSP. Podkreślił znaczenie Ochotniczych Straży Pożarnych w systemie zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego powiatu i poszczególnych gmin. Podziękował również za dotychczasową współpracę oraz zapewnił o dalszej potrzebie współdziałania z władzami Powiatowymi ZOSP RP.

Nieodzownym elementem każdego zjazdu jest wybór nowych władz. Zgodnie ze Statutem Związku OSP tworzone są one spośród przedstawicieli delegowanych przez ogniwa gminne działające na terenie powiatu.

Po zatwierdzeniu przez delegatów składu Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Iławie odbyło się jego pierwsze posiedzenie, któremu przewodniczył dh Stanisław Mikulak. W trakcie tego posiedzenia ukonstytuowano skład i nowe władze Zarządu:

 1. dh Stanisław Kastrau – Prezes Zarządu,
 2. dh Tomasz Ewertowski – Wiceprezes Zarządu,
 3. dh Krzysztof Harmaciński – Wiceprezes Zarządu,
 4. dh Julian Lemiech – Wiceprezes Zarządu,
 5. dh Krzysztof Rutkowski – Sekretarz,
 6. dh Tomasz Syguła – Skarbnik,
 7. dh Marian Gołembiewski – Członek prezydium,
 8. dh Maciej Jasiński – Członek prezydium,
 9. dh Krzysztof Pietrzykowski – Członek prezydium,
 10. dh Marek Żyliński – Członek prezydium,
 11. dh Benedykt Czarnecki,
 12. dh Grzegorz Czarnecki,
 13. dh Witold Empel,
 14. dh Dariusz Kruszyński,
 15. dh Andrzej Lichacz,
 16. dh Tadeusz Mejka,
 17. dh Marek Puciński,
 18. dh Krzysztof Szałkowski,
 19. dh Krzysztof Truszkowski,
 20. dh Henryk Zakrzewski.

Równoległe dokonano wyboru nowej Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego:

 1. dh Piotr Nadolski – Przewodniczący,
 2. dh Bogdan Podgórski – Wiceprzewodniczący,
 3. dh Sławomir Maraszek – Sekretarz.

Reprezentantami powiatu iławskiego na mającym się odbyć wiosną przyszłego roku, Zjeździe Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP będą:

 1. dh Benedykt Czarnecki,
 2. dh Jan Ewertowski,
 3. dh Marian Gołembiewski,
 4. dh Krzysztof Harmaciński,
 5. dh Kazimierz Kowalski,
 6. dh Julian Lemiech,
 7. dh Tadeusz Mejka,
 8. dh Krzysztof Pietrzykowski,
 9. dh Tomasz Syguła,
 10. dh Marek Żyliński.

Zjazd podjął również uchwałę, w której do składu nowego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie przedstawił kandydatury dh Krzysztofa Harmacińskiego oraz dh Juliana Lemiecha.

 

GALERIA