Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Zielkowa podobnie jak w zeszłym roku złożyła wniosek i uzyskała dofinansowanie na doposażenie w sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego w ramach konkursu: „7.1. Wzmocnienie potencjału technicznego służb ratowniczych”, organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Celem konkursu było podniesienie potencjału służb ratowniczych poprzez wspieranie zakupów specjalistycznego sprzętu ratowniczego (zgodnego z normami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20.06.2007 r.).

W ramach dofinansowania jednostka została doposażona w Obuwie specjalne Premium SBP01, Latarki ISKRA, Kominiarki, Rękawice strażackie oraz buty strażackie WZ403 i BRANDBULL.

Warto wspomnieć, iż druhowie sami znaleźli możliwość wzięcia udziału w konkursie. Po przejściu długiej i żmudnej procedury formalnej jednostka z Zielkowa uzyskała 2 000.00 zł. dofinansowania.

20151124 193727

 

{gallery}artykuly/2015/dofinansowanie/{/gallery}