Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Iławie oraz KP PSP w Iławie informują, iż w dniu 24 października 2015 r. o godzinie 10:00 na strzelnicy w Iławie przeprowadzone zostaną zawody strzeleckie dla drużyn OSP z powiatu iławskiego.

Zgłoszenia trzyosobowych drużyn z OSP należy dostarczyć do Komendy Powiatowej PSP w Iławie do dnia 14 października 2015 r.

Przed rozpoczęciem zawodów odbędzie się krótkie szkolenie na którym przekazane zostaną najistotniejsze informacje z zakresu funkcjonowania jednostek OSP na terenie powiatu iławskiego.

Osobą prowadzącą sprawę z ramienia KP PSP w Iławie jest Z-ca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej kpt. Krzysztof Rutkowski.