Idąc z duchem czasu jednostki OSP gminy Lubawa posiadają już nie tylko swoje strony internetowe, ale również konta na portalach społecznościowych.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania i wspólnego obserwowania wydarzeń oraz inicjatyw druhów.

Jednostka OSP Rożental

Jednostka OSP Zielkowo

Oddział Gminny ZOSP RP w Lubawie